Gán Logo Tự Động Cho Sản Phẩm Trên Website

Hiện tại, Có rất nhiều anh chị và các bạn có nhắn tin hỏi tôi rằng:” Có cách nào để mỗi khi đăng ảnh sản phẩm lên website sẽ tự động gán LOGO vào không?”. Và hôm nay, tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn qua 1 Hỗ trợ (plugin) giúp việc đó thực hiện…