Cách Ký Tên Trên Hợp Đồng Dịch Vụ File PDF

Chèn chữ ký online với SmallPDF  Bước 1: Truy cập vào trang công cụ SmallPDF trên trình duyệt. Bước 2: Tại màn hình chính, nhấn vào CHỌN TỆP, sau đó chọn nguồn tải tệp PDF: Từ thiết bị Từ Dropbox Từ Google Drive Sau đó bạn chọn file PDF cần chèn chữ ký. Chọn tệp PDF cần cắt Bước 3: Tại màn…